Aktivnost

1. Aktivnost

Na aktivnost se može osvojiti maksimalno 10 bodova na osnovu aktivnosti na nastavi i aktivnosti na online kursu.